Dotazník zameraný na tému navštevovania večerných barov a podnikov

Ahojte!

Venujte prosím niekoľko minút svojho času vyplneniu nasledujúceho dotazníka.

Spustiť dotazník