Upozornění: Je zobrazen náhled na dotazník, ve kterém nedochází k ukládání dat. Pokud chcete dotazník vyplnit, klikněte zde.

Můj táta je hrdina

Sběr odpovědí byl ukončen.

Dobrý den,

věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku.

Dotazník je zaměřen na míru zapojení otců ve Středočeském kraji v oblasti péče o dítě (od narození do předškolního věku dětí).

Matky odpovídají, jak situaci vidí u svých partnerů/manželů - otců svých dětí. Otcové odpovídají sami za sebe.

Děkujeme.

1 Jaký je Váš věk?
Povinná odpověď

2 Vaše pohlaví?
Povinná odpověď

3 Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?
Povinná odpověď

4 Jaký je Váš rodinný stav?
Povinná odpověď

5 Jaký je počet dětí ve Vaší domácnosti?
Povinná odpověď

6 Jaký je věk Vašeho (nejmladšího) dítěte?
Povinná odpověď

7 V jakém odvětví pracujete? - např.: školství, zdravotnictví, pohostinství a ubytování, veřejná správa, bankovnictví, služby, ...
Povinná odpověď

Zbývá 250 znaků

8 Na jakém místě otec nejčastěji vykonává svoji práci?
Povinná odpověď

9 V jakém okrese Středočeského kraje bydlíte?
Povinná odpověď

Zbývá 100 znaků

10 V jakém městě Středočeského kraje bydlíte?
Povinná odpověď

Zbývá 250 znaků

11 Kdo čerpá/čerpal ve Vaší rodině rodičovskou dovolenou?
Povinná odpověď

12 Kolik času denně tráví otec s dítětem (v pracovním týdnu)?
Povinná odpověď

13 Kolik času denně tráví otec s dítětem (o víkendu)?
Povinná odpověď

14 Co si představujete pod slovním spojením „péče o dítě“? Více možných odpovědí.
Povinná odpověď

15 Dělá to otec?
Povinná odpověď

16 Pokud ne, proč?

17 Cítí se otec dostatečně zapojen do každodenní péče o dítě?
Povinná odpověď

18 Proč tomu tak je?
Povinná odpověď

Zbývá 250 znaků

19 Má otec s dítětem činnost, kterou provozují výhradně spolu? Více možných odpovědí.
Povinná odpověď

20 Jak tráví otec s dítětem nejčastěji svůj volný čas? Vyberte max. 2 odpovědi.
Povinná odpověď

21 Jak otec obvykle pomáhá partnerce/manželce, aby si odpočinula/odreagovala?
Povinná odpověď

22 Staral se otec někdy intenzivně delší dobu (déle než 2 dny) sám o dítě?
Povinná odpověď

23 Pokud ano, jakou formu volna (z práce) otec využíval?

24 Co bylo důvodem, že se otec staral déle než 2 dny sám o dítě?

25 V domácnosti se otec nejčastěji zapojuje:
Povinná odpověď

26 Jak by měl podle Vás vypadat ideální způsob zajištění péče o dítě předškolního věku?
Povinná odpověď

27 Jaké služby dostupné ve městě otec s dítětem využívají?
Povinná odpověď

28 Kde je otec s dítětem nejraději? Vyberte max. 3 odpovědi.
Povinná odpověď

29 Zajímá se otec o spokojenost a úspěšnost dítěte v organizaci zajišťující péči o dítě, např. v mateřské škole, mateřském centru?
Povinná odpověď

30 Jakých akcí pro děti se otec zúčastňuje? (př. besídky, vystoupení vlastních dětí, dětské festivaly atp.)
Povinná odpověď

Zbývá 250 znaků

31 Jaké podpůrné služby pro rodiče (event. otce) s dětmi Vám ve Vašem městě/obci chybí?
Povinná odpověď

Zbývá 250 znaků

32 Kolik hodin týdně průměrně otec věnuje práci?
Povinná odpověď

33 Jak se otci daří zvládat rodinné a pracovní povinnosti?
Povinná odpověď

34 Co vnímáte jako hlavní překážku skloubení zaměstnání a rodiny?
Povinná odpověď