Tvorba nabídkových cen stavebních podniků a regionálních vlivů na ně působící

Dobrý den,


jmenuji se Markéta Foltynová a jsem studentkou posledního ročníku Fakulty stavební, Vysokého učení technického v Brně. Dotazník se týká tvorby nabídkových cen a regionálních vlivů, které právě tyto ceny ovlivňují, v rámci Vašeho stavebního podniku. Výsledky budou využity při tvorbě mé diplomové práce, která se právě touto problematikou zabývá. Budu velice ráda, pokud si na vyplnění tohoto dotazníku najdete čas a touto cestou mi pomůžete k úspěšnému ukončení studia. Pokud byste měli jakékoli doplňující dotazy, či Vás problematika zaujala, neváhejte mne kontaktovat na e-mailové adrese: 212331@vutbr.cz

Spustit dotazník teď