Kto vyrobil naše oblečenie?

Dobrý deň,


venujte prosím niekoľko minút svojho času vyplneniu nasledujúceho dotazníka, ktorý poslúži na vytvorenie praktickej časti k ročníkovej práci.

Spustiť dotazník