Outdoorové aktivity v predprimárnom vzdelávaní

Dobrý deň, 

volám sa Klaudia Krajčušková a som študentkou tretieho ročníka bakalárskeho stupňa v odbore predškolská elementárna pedagogika na pedagogickej fakulte Trnavskej univerzity. Touto cestou by som Vás chcela poprosiť o vyplnenie dotazníka k mojej bakalárskej práci s názvom Outdoorové aktivity v predprimárnom vzdelávaní, ktorý sa zaoberá prípravou a následnou realizáciou outdoorových aktivít v predprimárnom vzdelávaní. 


Vyplnenie dotazníka Vám zaberie približne 10 minút.. Dotazník je určený pre učiteľky a učiteľov materských škôl. Získané dáta z dotazníka budú použité na výskumné účely a prezentované v empirickej časti práce. Vyplnením dotazníka potvrdzujete svoj súhlas so spracovaním a uverejnením výsledkov výskumu v rámci bakalárskej práce na PDF TU. Žiadne osobné údaje nebudú v tejto práci zverejnené. Beriem na vedomie, že uvedené dáta budú spracované a uchované anonymne a v súlade so zásadami ochrany osobných údajov GDPR.


Za Vašu spoluprácu vopred ďakujem.


Outdoorové vzdelávanie je vzdelávanie, ktoré pedagógovia vykonávajú s deťmi v exteriéri, prostredníctvom rôznych pohybových či oddychových aktivít, hier, turistických prechádzok v priestoroch školského dvora alebo mimo neho. 

Spustiť dotazník