.

Triedenia odpadu

Dobrý deň, venujte prosím niekoľko minút svojho času vyplneniu nasledujúceho dotazníka.

Zabezpečené
1

Triediš doma odpad ?

Vyberte jednu alebo viac odpovedí
2

Zalohuješ fľašky ?

Vyberte jednu alebo viac odpovedí
3

Umývaš špinavé obaly od jagurtov pred tým ako ich hodíš do smetiaka ?

Vyberte jednu alebo viac odpovedí