LET OP:Dit is een enquête voorbeeld, ingediende antwoorden worden NIET bewaard. Wilt u de enquête invullen, klik hier.

Enquête communicatiemiddelen Dorpsvereniging Heilig Landstichting

Enquête beëindigd.

Beste Heer / Mevrouw,

Dorpsvereniging Heilig Landstichting organiseert het gehele jaar verschillende activiteiten voor het dorp. De dorpsvereniging is volledig samengesteld door vrijwilligers. Zij zorgen voor een dorpsagenda en houden zich bezig met thema’s die u belangrijk vindt. Dorpsvereniging Heilig Landstichting heeft op dit moment verschillende communicatie uitingen en is benieuwd of dit de juiste zijn om u te bereiken! Deze enquete is anoniem. Door het invullen van deze 5-10 minuten durende enquête, helpt u om de beste resultaten te behalen.

1 Wat is uw leeftijd?
Vereist antwoord

2 Wat is uw geslacht?
Vereist antwoord

3 Hoe lang woont u al in Heilig Landstichting?
Vereist antwoord

50 tekens resterend

Oorbelletje

Oorbelletje is een A4-tje dat 12 keer per jaar verschijnt. Het Oorbelletje is een A4-tje dat 12 keer per jaar verschijnt in Heilig Landstichting. Het wordt huis- aan-huis bezorgd door vrijwilligers en bevat tevens de uitnodiging voor de maandelijkse dorpslunch en op de achterkant het laatste dorpsnieuws.

4 Bent u bekend met het Oorbelletje?
Vereist antwoord

5 Hoe vaak leest u het Oorbelletje?
Vereist antwoord

Oorschelp

De Oorschelp is een uitgave van de dorpsvereniging Heilig Landstichting en wordt bezorgd op alle adressen in Heilig Landstichting. De Oorschelp verschijnt vier keer per jaar. Deze bevat nieuws voor en over het dorp en berichten van belang voor de dorpsbewoners.

6 Bent u bekend met de Oorschelp?
Vereist antwoord

7 Hoe vaak leest u de Oorschelp
Vereist antwoord

Dorpsmail

Het betreffen naast de berichten die het bestuur zelf wil communiceren vooral berichten die gericht zijn op ontmoeten/verbinden en gebeurtenissen.

8 Bent u bekend met de Dorpsmail?
Vereist antwoord

9 Hoe vaak leest u de Dorpsmail?
Vereist antwoord

Sociale kaart

Met alle activiteiten in en voor Heilig Landstichting.

10 Bent u bekend met de sociale kaart?
Vereist antwoord

11 Zo ja, hoe vaak kijkt u naar de sociale kaart?
Vereist antwoord

Website Dorpsvereniging Heilig Landstichting

Op de website worden actuele zaken aangaande het dorp en haar verenigingen gemeld. Maar ook eerdere edities van de Oorschelp of oude notulen zijn op de website te vinden. Op de kalender vindt u alle geplande activiteiten, cursussen en bijeenkomsten. Op de hoofdpagina vindt u een knop “Oorschelp” voor een digitale versie van het huis-aan-huis blad. Ook het laatste Oorbelletje is digitaal nog even na te lezen. In mei zal de nieuwe website online gaan.

12 Bent u bekend met de website van de Dorpsvereniging?
Vereist antwoord

13 Zo ja, hoe vaak kijkt u op de website van Dorpsvereniging Heilig Landstichting?
Vereist antwoord

14 Waar gebruikt u de website van Dorpsvereniging Heilig landstichting voornamelijk voor?
Vereist antwoord

Informatiebron

15 Waar haalt u de meeste informatie vandaan, met betrekking tot de Dorpsvereniging Heilig Landstichting? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.
Vereist antwoord

Berichtgeving op sociale media

Wat is social media? Social media is een verzamelnaam voor alle internet-toepassingen waarmee het mogelijk is om informatie met elkaar te delen op een gebruiksvriendelijke en vaak leuke wijze. Het betreft niet alleen informatie in de vorm van tekst (nieuws, artikelen). Ook geluid (podcasts, muziek) en beeld (fotografie, video) worden gedeeld via social media websites. Met andere woorden, social media staat voor 'Media die je laten socialiseren met de omgeving waarin je je bevindt'.

Hieronder staan een paar voorbeelden van social media:- Facebook- Youtube- LinkedIn- Instagram- Twitter

16 Gebruikt u sociale media?
Vereist antwoord

17 Zo ja, welke sociale media? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.
Vereist antwoord

18 Dorpsvereniging Heilig Landstichting wilt u zo veel mogelijk en op de beste manier haar dorpsagenda communiceren. Sociale media kan een handig hulpmiddel zijn. Zou u hier behoefte aan hebben?
Vereist antwoord

Dorpsvereniging Heilig Landstichting is u dankbaar voor het invullen!