Internationaal ruiteronderzoek 2017 Nederland

Beste heer/mevrouw,

Ieder jaar voert HAS Hogeschool een Nationaal Ruiteronderzoek uit. Dit heeft ervoor gezorgd dat een goed beeld is geschetst van de Nederlandse hippische consument. In de hippische sector vindt veel internationalisering plaats, naar aanleiding hiervan is de enquête dit jaar gericht op de internationale consument in de hippische sector. Het onderzoek is bedoeld om meer inzicht te krijgen in het consumentengedrag binnen de hippische sector. De resultaten van het onderzoek worden verwerkt in de jaarlijkse uitgave van de Hippische Monitor.

Dit jaar staat het onderzoek in het teken van behoeften en gedrag van de internationale consument. Helpt u ons bij het verwerven van meer inzichten in dit onderwerp?

Alvast bedankt voor uw deelname aan deze enquête!

Met vriendelijke groet,

Romy van Aalst & Loes van Lier