Nákupné správanie zákazníkov

Dobrý deň!


Volám sa Kristína Šišková, som študentkou Univerzity Komenského v Bratislave na Fakulte Managementu.

Poprosila by som Vás, aby ste venovali pár minút na vyplnenie dotazníka, ktorý sa týka nákupného správania zákazníkov.


Dotazník je podkladom k mojej semestrálnej práci.


Poprosím o pravdivé vyplnenie dotazníka.


Spustiť dotazník