Odesílám Dotazník...

Anketa pro rodiče - MAP Dobrušsko

Vážení rodiče,

chtěli bychom Vás požádat o vyplnění krátké ankety;

chceme znát Váš názor na vzdělávání v našem regionu;

uvítáme vyjádření obou rodičů, jelikož názory každého se mohou lišit;

anketa je zcela anonymní a můžete ji vyplnit písemně i elektronicky do 12. 12. 2017

Mé dítě navštěvuje:

Zvolte prosím školu

Vnímáte pozitivně komunikaci školy v posledních dvou letech: škola – rodič?

Vnímáte pozitivně komunikaci školy v posledních dvou letech: škola – dítě?

Setkali jste se s inkluzí ve třídách svých dětí za poslední dva roky?

Inkluze je proces, který umožňuje všem dětem bez rozdílu plnit povinnou školní docházku, resp. navštěvovat školu, ideálně v místě jejich bydliště. Cílem inkluze je podporovat rovné šance dětí na vzdělávání.

Vnímáte nějaký postup otevřenosti školy ke změnám ve vzdělávání (např. nové metody výuky) za poslední dva roky?

Myslíte si, že škola v posledních dvou letech rozvíjí výrazněji individuální potenciál Vašeho dítěte?

Pokuste se prosím obecně ohodnotit, jak jste celkově spokojeni:

S úrovní výuky v posledních dvou letech:

S úrovní rozvoje samostatného myšlení u dítěte v posledních dvou letech:

S formou hodnocení dítěte v posledních dvou letech:

Se vztahy a atmosférou ve škole v posledních dvou letech:

Splňuje škola Vaše očekávání za poslední dva roky?

S úrovní podpory rozvoje spolupráce u dětí

Děkujeme Vám za Váš čas!

Děkujeme za vyplnění dotazníku.

Udělejte si svůj vlastní. Snadno a zcela zdarma!

Pro snadný start využijte více než hotových 100 vzorů
Vytvořte si dotazník, který funguje i na mobilech
Získejte rychle cenné odpovědi na různé otázky
Vytvořit dotazník

Copyright © ‎2012-2017 Survio. 2012 - 2018 Survio. Všechna práva vyhrazena.