Powered by

Budżet Dzielnicy Gdańsk Osowa 2019

Szanowna Pani / Szanowny Panie,

uprzejmie prosimy o wypełnienie ankiety w celu oceny sposobu rozdysponowywania pieniędzy z Budżety Dzielnicowego w roku 2018, a także aby dzięki tej ankiecie mogli Państwo nakierować Radnych Dzielnicy Gdańsk Osowa na jakie inwestycje lub wydarzenia powinni przeznaczyć środki z Budżetu Dzielnicowego w roku 2019.

Budżet dzielnicy Gdańsk Osowa na rok 2019:276 390,00 zł

Rozpocznij ankietę teraz