kwestionariusz

Jestem studentką II roku Pedagogiki Społecznej z Socjoterapią na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Prowadzę badania na rzecz pracy magisterskiej na temat postaw młodzieży wobec osób niepełnosprawnych. Uprzejmie proszę o rzetelne odpowiedzi. Dziękuję za zainteresowanie i czas poświęcony na udzielenie odpowiedzi.

1.Jaki posiada Pan/Pani rodzaj niepełnosprawności?
Wymagana odpowiedź

Pozostało 250 znaków

2.Jaki posiadasz aktualny stopień niepełnosprawności?
Wymagana odpowiedź

3. Czy ze względu na swoją niepełnoprawność zauważył Pan/Pani oznaki dyskryminacji?
Wymagana odpowiedź

Jeśli tak to w jakich okolicznościach?
Wymagana odpowiedź

Czy uważa Pan/Pani, że integracja osób pełno i niepełnosprawnych jest potrzebna?
Wymagana odpowiedź

5.Czy uważa Pan/Pani, że jako osoba niepełnosprawna zna swoje prawa, przywileje, itp.?
Wymagana odpowiedź

Z jakimi postawami innych ludzi wobec siebie spotyka się Pan / Pani najczęściej ?
Wymagana odpowiedź

7.Czy utrzymuje Pan /Pani znajomości , kontakty towarzyskie z osobami pełnosprawnymi?
Wymagana odpowiedź

8.Czy spotyka się Pan/Pani z barierami w kontakcie z osobą pełnosprawną? Jeśli tak, jakiego rodzaju są to bariery?
Wymagana odpowiedź

Pozostało 250 znaków

Płeć:
Wymagana odpowiedź

Miejsce zamieszkania:
Wymagana odpowiedź

Wiek
Wymagana odpowiedź

Pozostało 20 znaków

Wykształcenie:
Wymagana odpowiedź