Ocena poziomu zadowolenia ze współpracy z Project Managerem IQFM (Wojciech Ankiewicz)

Szanowna Pani/ Szanowny Panie,

prosimy o poświęcenie kilku minut na wypełnienie kwestionariusza.

Ankieta ma na celu ocenę poziomu Państwa zadowolenia ze współpracy z Project Managerem IQFM.

Państwa uwagi pozwolą nam skupić się na obszarach wymagających poprawy aby nasze usługi były na jak najwyższym poziomie.


Rozpocznij ankietę teraz