.

Dotazník o úspěšnosti podnikatelských projektů

Dobrý den, věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku.

Zabezpečeno
1

Vytvořili jste podnikatelský plán ?

Vyberte jednu odpoveď
2

Jak podrobný byl váš původní podnikatelský plán?

Vyberte jednu odpověď
3

Obsahoval váš podnikatelský plán analýzu trhu?

Vyberte jednu odpověď
4

Jak často monitorujete své Cash flow?

Vyberte jednu odpověď
5

Máte v současné době dostatečné finanční rezervy na pokrytí neočekávaných výdajů?

Vyberte jednu odpověď
6

Jaký byl hlavní zdroj financování vašeho podnikatelského projektu?

Vyberte jednu odpověď
7

Jakým způsobem identifikujete svůj cílový trh?

Vyberte jednu nebo více odpovědí
8

Jaké marketingové kanály používáte k propagaci svého produktu/služby?

Vyberte jednu odpověď
9

Jaké metody používáte k motivaci svých zaměstnanců?

Vyberte jednu nebo více odpovědí
10

Jak často poskytujete svým zaměstnancům školení a rozvojové programy?

Vyberte jednu odpověď
11

Jak hodnotíte úroveň týmové spolupráce ve vaší firmě?

Vyberte jednu odpověď