Sprawdzenie wiedzy młodych kobiet w wieku 18-25 lat w zakresie składników naturalnych zawartych w kosmetykach pielęgnacyjnych.

Nazywam się Sylwia Szarzyńska, jestem studentką II roku kosmetologii magisterskiej w Akademii Nauk Społecznych i Medycznych w Lublinie - Akademia Nauk Stosowanych. Poniższy kwestionariusz ankiety posłuży do napisania części badawczej mojej pracy magisterskiej. udział w badaniu ankietowym jest dobrowolny i w pełni anonimowy. Dziękuję.

Rozpocznij ankietę teraz