Powered by

Předvýzkum: Informovanost studentů vysokých škol o problematice neplodnosti

Dobrý den,

jmenuji se Lucie Dvořáková a jsem studentkou oboru Učitelství odborných předmětů pro zdravotnické školy na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci.


Obracím se na Vás s prosbou o anonymní vyplnění dotazníku, který je určen pouze studentům vysokých škol. Dotazník bude sloužit jako podklad pro zpracování výzkumné části mé diplomové práce s názvem Informovanost studentů vysokých škol o problematice neplodnosti.


Hlavním cílem výzkumu je zmapovat informovanost o problematice neplodnosti u studentů vysokých škol. Výzkumnou metodou je dotazníkové šetření, respektive nestandardizovaný dotazník vlastní konstrukce, jehož vyplnění Vám zabere nejvýše 10 minut. Pokud není uvedeno jinak, vyberte prosím jednu možnost z nabízených odpovědí. Po vyplnění dotazníku potvrďte prosím Vaše odpovědi odesláním pomocí tlačítka odeslat.


Účast v tomto výzkumu je dobrovolná a v průběhu jeho realizace můžete kdykoliv odstoupit. Získané údaje budou anonymně vyhodnoceny pouze za účelem zpracování diplomové práce a nebudou uváděny ve spojitosti s Vaší osobou. Vyplněním dotazníku vyslovujete souhlas se zapojením do výzkumu, s jeho anonymním zpracováním a současně potvrzujete, že jste dostatečně informován/a o podstatě a cíli výzkumu. V případě dotazů mě neváhejte kontaktovat na adrese: lucie.dvorakova04@upol.czPředem Vám děkuji za ochotu, spolupráci a čas věnovaný vyplnění dotazníku.

Bc. Lucie Dvořáková 

Spustit dotazník teď