Suomalaisen draaman kuvaussihteerin työ

Hyvä kuvaussihteerikollega!


Teen mediatuottamisen YAMK-opintojeni opinnäytetyönä kehitystehtävää suomalaisen draaman kuvaussihteerin työn nykytilasta ja sen kehitysmahdollisuuksista. Opinnäytetyön toimeksiantajana on Suomen Elokuvasäätiö. Tarkoituksena on selvittää monin eri metodein sitä, mitä hyötyjä kuvaussihteerin työllä koetaan olevan, ja miten joko työtehtävää tai työyhteisöjä voitaisiin kehittää jotta nämä hyödyt voitaisiin saada parhaaseen mahdolliseen käyttöön. Tutkimuksen tulokset eivät jää itselleni, vaan tutkimukseni julkaistaan jotta sen tarjoamasta informaatiosta olisi hyötyä koko alalle.


Pyydän sinua vastaamaan oheiseen lyhyeen kyselyyn, joka toimii lähteenäni kehitystehtävässäni, ei siis varsinaisena tutkimuksen kohteena. Vastaamisessa menee noin 10 minuuttia ja kysely on täysin nimetön. Vastauksia käytetään kuvaussihteerin työn nykytilan hahmottamiseen, jotta mahdollisia kehitysehdotuksia voidaan tehdä varsinaisessa tutkimusvaiheessa.


Kyselyä täyttäessäsi huomioithan, että kyselyn kohteena on nimenomaan draaman kuvaussihteerin työ, englanniksi script supervisor tai continuity supervisor. Huomioithan myöskin, että kyselyn tarkoituksena on kartoittaa nykyisiä käytäntöjä todenmukaisesti. Vastaathan siis sen mukaisesti miten asiat nykypäivänä todellisuudessa ovat, eikä sen mukaisesti, miten toivoisit asioiden olevan.


Kiitos!


Ystävällisin terveisin Rosa Lukkarinen

Aloita kysely nyt