Dotazník k diplomové práci

Dobrý den,

dovoluji si Vás požádat o vyplnění dotazníku k mé diplomové práci. Dotazník se týká stomatologické prevence a jejího vztahu k vybraným osobnostním charakteristikám a je zcela anonymní. Jeho vyplnění Vám zabere 15 – 20 minut.

Jaké je Vaše pohlaví?
Povinná odpověď

Kolik je Vám let?
Povinná odpověď

Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?
Povinná odpověď

Jaký je v průměru Váš čistý měsíční příjem?
Povinná odpověď

Jak hodnotíte Váš celkový zdravotní stav?
Povinná odpověď

Jak hodnotíte zdravotní stav Vaší dutiny ústní (zuby, dásně)?
Povinná odpověď

Kouříte?
Povinná odpověď

Jak často jíte v průměru sladkosti (čokoládu, bonbóny, dorty, zákusky)?
Povinná odpověď

Jak často pijete džusy a slazené nápoje (Kofolu, Coca-Colu, Sprite, apod.)?
Povinná odpověď

Následující otázky se týkají stavu Vaší dutiny ústní a Vaší péče o ni.

Kolik máte svých zubů? (Dospělý člověk má 28 zubů + 4 zuby moudrosti. Nepočítejte zubní implantáty, zubní můstky a zuby moudrosti. Korunky považujte za vlastní zuby.)
Povinná odpověď

Kolik máte zubních výplní (plomb)?
Povinná odpověď

Jak často se u Vás vyskytuje krvácení dásní?
Povinná odpověď

Co je podle Vás hlavní příčinou kazivosti zubů?
Povinná odpověď

Co je podle Vás hlavní příčinou zánětu dásní?
Povinná odpověď

Jak často si čistíte zuby
Povinná odpověď

Jakým způsobem si čistíte zuby? (Označte všechny pro Vás platné odpovědi.)
Povinná odpověď

Co dalšího používáte mimo klasického zubního kartáčku a zubní pasty? (Zaškrtněte všechny pro Vás platné odpovědi.)
Povinná odpověď

Jaký typ zubního kartáčku používáte?
Povinná odpověď

Po jaké době užívání vyměňujete svůj zubní kartáček?
Povinná odpověď

Jak často navštěvujete svého zubního lékaře?
Povinná odpověď

Které z následujících ošetření a zákroků jste v posledních 5 letech podstoupili a kolikrát? (Zaškrtněte u každého zákroku do tabulky podle četnosti.)
Povinná odpověď

0krát
1krát
2krát
3krát
> 3krát
zubní výplň (plomba)
vytržení zubu
ošetření/léčení kořenových kanálků
nasazení/výměna zubní korunky
vsazení zubních implantátů
bělení zubů
fluoridový lak

Nakolik jsou pro Vás následující kritéria podstatná při volbě druhu výplně? Zaškrtněte v příslušném řádku dle důležitosti: 1 – nedůležité, 2 – méně důležité, 3 – celkem důležité, 4 – velmi důležité
Povinná odpověď

1
2
3
4
bezpečnost použitého materiálu
cena
estetičnost zvoleného materiálu
odolnost

Následující tvrzení se týkají Vašeho názoru na Vašeho zubního lékaře. Odpovídejte na škále od 1 do 4 podle toho, nakolik s daným tvrzením souhlasíte nebo nesouhlasíte. 1 = souhlasím; 2 = spíše souhlasím; 3 = spíše nesouhlasím; 4 = nesouhlasím
Povinná odpověď

1
2
3
4
Můj zubní lékař mi poskytuje kvalitní péči.
Můj zubní lékař naslouchá mým problémům.
Můj zubní lékař se mnou zachází důstojně a s respektem.
Důvěřuji svému zubnímu lékaři a jeho schopnostem.

Na následující otázky odpovězte podle toho, nakolik v dané situaci pociťujete úzkost nebo strach. Odpovídejte na stupnici od 1 do 5 podle intenzity daného pocitu (1 = strach nebo úzkost se vůbec nevyskytuje, 5 = extrémní pocit strachu/úzkosti).
Povinná odpověď

1
2
3
4
5
Zítra máte jít na ošetření k zubaři.
Sedíte v čekárně a čekáte na ošetření.
Zubař se Vám chystá vrtat zub.
Zubař se Vám chystá brousit nebo leštit zuby.
Zubař se Vám chystá píchnout znecitlivující injekci do dásně nad zadní stoličkou.

Vedle každého výroku se nachází škála odpovědí v rozsahu od 1 (rozhodně nesouhlasím) po 6 (rozhodně souhlasím). U každé položky zakroužkujte to číslo, které odpovídá míře, do jaké s daným tvrzením souhlasíte či nesouhlasíte. Jedná se o zjišťování Vašich osobních přesvědčení, neexistuje žádná správná ani špatná odpověď.
Povinná odpověď

1
2
3
4
5
6
1. Nakolik zůstanou moje zuby zdravé, je do velké míry otázkou štěstí.
2. Zdraví mých zubů je především výsledkem práce mého zubního lékaře.
3. Špatný stav mého chrupu nebo dásní je především selháním z mé strany.
4. Zdraví mých zubů je často ovlivněno náhodnými událostmi
5. Zubní lékař nebo zubařský personál nese hlavní odpovědnost za zdraví mých zubů.
6. Jakkoliv jsou mé zuby nezdravé, jsem za to odpovědný já.
7. Průběh mého dentálního zdraví je převážně otázkou náhody (štěstí nebo smůly).
8. Když se zlepší zdravotní stav mých zubů, je to obvykle díky dobré práci mého zubního lékaře nebo zubní hygienistky.
9. Pokud onemocním v oblasti dutiny ústní, záleží na krocích, které podniknu, jak rychle se můj zdravotní stav zlepší.

Následující dotazník se skládá z 10 položek s tvrzeními, která se týkají řešení problémů v každodenních situacích. Níže uvedená tvrzení ohodnoťte na škále od 1 do 4 podle toho, nakolik s nimi souhlasíte. 1 = vůbec nesouhlasím; 2 = spíše nesouhlasím; 3 = spíše souhlasím; 4 = zcela souhlasím.
Povinná odpověď

1
2
3
4
Když se o to opravdu usilovně snažím, pak mohu vždy zvládat nesnadné problémy.
Když se někdo postaví proti mně, mohu nalézt způsob, jak dosáhnout toho, čeho dosáhnout chci
Je pro mě poměrně snadné držet se svých předsevzetí a dosáhnout cílů, které si postavím.
Díky svým zkušenostem a možnostem vím, jak zvládat neočekávané situace.
Důvěřuji si plně, že mohu efektivně zvládat neočekávané situace.
Vynaložím-li na to potřebné úsilí, pak mohu nalézt řešení téměř pro každý problém.
Když se dostanu do obtíží, pak umím zůstat klidný, protože se mohu plně spolehnout na svou schopnost zvládat těžkosti.
Když stojím před určitým problémem, napadá mě hned několik způsobů, jak se sním vypořádat.
Když se dostanu do tísnivé situace, podaří se mi obvykle vymyslet něco, co by se dalo dělat.
Bez ohledu na to, co se děje, jsem obvykle schopen vypořádat se s tím.

Instrukce: Odpověď vyznačte křížkem do okénka ve sloupci ANO nebo do okénka ve sloupci NE u každé otázky. Test neobsahuje žádné správné či nesprávné odpovědi, ani žádné „chytáky“ a je zcela anonymní. Pracujte rychle, nad odpovědí se příliš dlouho nerozmýšlejte.
Povinná odpověď

ANO
NE
1. Střídají se u Vás často dobrá a špatná nálada?
2. Přikládáte velký význam tomu, co si lidé myslí?
3. Jste upovídaný?
4. Dodržíte vždy své sliby i navzdory překážkám?
5. Cítíte se někdy „mizerně“ a nevíte proč?
6. Dělalo by Vám starosti, kdybyste měl dluhy?
7. Myslíte si o sobě, že máte velmi živou povahu?
8. Zachtělo se Vám někdy něčeho dalšího, než co Vám skutečně patřilo?
9. Jste často podrážděný?
10. Užíval byste léky, které mohou mít škodlivé nebo neobvyklé účinky?
11. Poznáváte rád nové lidi?
12. Svedl jste někdy vinu na někoho jiného, ačkoliv jste věděl, že jste udělal chybu Vy sám?
13. Jsou Vaše city lehce zranitelné?
14. Jednáte raději podle vlastního uvážení než podle předpisů?
15. Dokážete se obyčejně úplně uvolnit a bavit se ve veselé společnosti?
16. Jsou všechny Vaše zvyky dobré a žádoucí?
17. Zdá se Vám často, že máte všeho „plné zuby“?
18. Mají pro Vás dobré chování a bezúhonnost velký význam?
19. Jste obyčejně první při navazování nových přátelství?
20. Přivlastnil jste si někdy něco (třeba jen špendlík nebo knoflík), i když Vám to nepatřilo?
21. Řekl byste o sobě, že jste nervózní?
22. Myslíte si, že je manželství staromódní a že by mělo zaniknout?
23. Dokážete lehce oživit nudnou společnost?
24. Už jste někdy pokazil nebo ztratil něco, co patřilo někomu jinému?
25. Jste člověk, který se často trápí?
26. Spolupracujete rád s druhými lidmi?
27. Máte při společenských příležitostech sklon se držet stranou?
28. Trápí Vás, když víte o nedostatcích ve své práci?
29. Řekl jste někdy o někom něco zlého nebo velmi nepěkného?
30. Řekl byste o sobě, že jste nervózní nebo že žijete v napětí?
31. Myslíte si, že lidé věnují příliš mnoho pozornosti zabezpečování budoucnosti spořením a uzavíráním pojistek?
32. Setkáváte se rád s lidmi?
33. Byl jste jako dítě někdy drzý ke svým rodičům?
34. Trápíte se po nějaké nepříjemné zkušenosti dlouho?
35. Snažíte se nebýt k lidem hrubý?
36. Máte kolem sebe rád hodně pohybu a vzrušení?
37. Podváděl jste už někdy při nějaké hře?
38. Máte problémy „s nervy“?
39. Chtěl byste, aby se Vás lidé báli?
40. Využil jste někdy výhod, které Vám z někoho plynou?
41. Když jste s lidmi, jste většinou zticha?
42. Cítíte se často osamělý?
43. Je lepší řídit se pravidly společnosti než jít vlastní cestou?
44. Myslí si o Vás lidé, že jste velmi živý?
45. Jednáte vždy v souladu s tím, co říkáte?
46. Trápí vás často pocity viny?
47. Odkládáte někdy na zítřek to, co byste měl udělat dnes?
48. Dokážete rozproudit zábavu i ve společnosti?