.

Zakelijke groeps-ap

Geachte Heer / Mevrouw, neem alstublieft een paar minuten tijd om de volgende enquête in te vullen.

Beveiligd
Zakelijke groeps-ap

 

Enquête: Werken met Zakelijke Groeps-App

1. Huidige Ervaringen

1.1 Hoe vaak gebruik je de zakelijke groeps-app ?

·      Nooit

·      Minder dan 5 keer per maand

·      5-10 keer per maand

·      Meer dan 10 keer per maand

 

1.2 Hoe nuttig vind je de zakelijke groeps-app voor het delen van belangrijke werk-gerelateerde informatie?

·      Zeer nuttig

·      Nuttig

·      Neutraal

·      Niet nuttig

·      Helemaal niet nuttig

 

1.3 Hoe vaak ervaar je onduidelijke communicatie in de zakelijke groeps-app?

·      Nooit

·      Zelden

·      Soms

·      Vaak

·      Altijd

 

1.4 Hoe vaak ervaar je conflicten in de zakelijke groeps-app?

·      Nooit

·      Zelden

·      Soms

·      Vaak

·      Altijd

 

1.5 Hoe vaak voel je je overbelast door het aantal berichten in de zakelijke groeps-app?

·      Nooit

·      Zelden

·      Soms

·      Vaak

·      Altijd

 

2. Verbeterpunten

2.1 In hoeverre ben je het eens met de volgende stelling: "Er zijn duidelijke communicatieregels nodig voor het gebruik van de zakelijke groeps-app."

·      Helemaal mee eens

·      Mee eens 

·      Neutraal

·      Niet mee eens

·      Helemaal niet mee eens

 

2.2 In hoeverre ben je het eens met de volgende stelling: "Het aanstellen van een gespreksleider kan helpen bij het verminderen van conflicten in de groeps-app."

·      Helemaal mee eens

·      Mee eens

·      Neutraal

·      Niet mee eens

·      Helemaal niet mee eens

 

2.3 In hoeverre ben je het eens met de volgende stelling: "Training in effectieve communicatie zou de kwaliteit van berichten in de zakelijke groeps-app verbeteren."

·      Helemaal mee eens

·      Mee eens

·      Neutraal

·      Niet mee eens

·      Helemaal niet mee eens

 

3. Voorstellen en Betrokkenheid

3.1 Welke van de voorgestelde oplossingen denk je dat het meest effectief zou zijn? (Meerdere antwoorden mogelijk)

·      Invoeren van communicatieregels

·      Aanstellen van een gespreksleider

·      Beperken van berichtvolumes

·      Training in effectieve communicatie

·      Anders, namelijk: _______________

 

3.3 Heb je suggesties voor andere oplossingen die kunnen helpen de communicatie in de zakelijke groeps-app te verbeteren?

·      Ja, namelijk: _______________

·      Nee

 

 

4.2 Heb je nog andere opmerkingen of feedback over het gebruik van de zakelijke groeps-app?