.

Zjištění zájmu o kroužky ve šk.roce 2024/2025

Dobrý den, věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku.

Zabezpečeno
1

Mám zájem o kroužek Angličtiny ve školním roce 24/25

Vyberte jednu odpověď
2

Mám zájem o kroužek Tanečků ve školním roce 24/25

Vyberte jednu odpověď