.

Bezpieczeństwo Polaków w pojazdach drogowych autonomicznych

Szanowny Panie / Szanowna Pani, prosimy o poświęcenie kilku minut na wypełnienie poniższej ankiety.

Zabezpieczony
1

Płeć

Wybierz jedną odpowiedź
2

Wiek

Wybierz jedną odpowiedź
3

Wielkość miejsca zamieszkania

Wybierz jedną odpowiedź
4

Wykształcenie

Wybierz jedną odpowiedź
5

Dochód miesięczny

Wybierz jedną odpowiedź
6

Jak często korzysta Pan_i z usług komunikacji zbiorowej w typowym tygodniu

Wybierz jedną odpowiedź
7

Ile minut średnio dziennie korzysta Pan_i z usług przewoźników

Wybierz jedną odpowiedź
8

Prosimy zaznaczyć z jakich przewoźników Państwo korzystają

Wybierz jedną lub więcej odpowiedzi
9

W jakiej odległości ma Pan_i najbliższy środek transportu

Wybierz jedną odpowiedź
10

W jakim celu korzysta Pan_i z transportu publicznego

Wybierz jedną lub więcej odpowiedzi
11

Jakie są Pan_i główne powody korzystania z transportu publicznego

Wybierz jedną lub więcej odpowiedzi
12

Czy obawia się Pan_i się wprowadzenia samochodów autonomicznych na szeroką skalę?

Wybierz jedną odpowiedź
13

Co najczęściej decyduje o Pan_i wyborze środka transportu publicznego

Wybierz jedną lub więcej odpowiedzi
14

Czy czuje Pan_i, że komunikacja miejska w Pan_i mieście jest wystarczająco rozwinięta?

Wybierz jedną odpowiedź
15

Jak ocenia Pan_i dostępność środków transportu publicznego w Twojej okolicy?

Wybierz jedną odpowiedź
16

Jak ocenia Pan_i stosunek kierowców przewozów prywatnych do klienta (taksówka, uber)?

Wybierz jedną odpowiedź
17

Jak ocenia Pan_i stosunek kierowców komunikacji miejskiej do pasażera?

Wybierz jedną odpowiedź
18

Czy podróż komunikacją miejską jest dla Pana_i komfortowa?

Wybierz jedną odpowiedź
19

Czy kiedykolwiek był_a Pan_i świadkiem awarii transportu publicznego?

Wybierz jedną odpowiedź
20

Czy kiedykolwiek był_a Pan_i świadkiem wypadku, w którym brał udział pojazd transportu publicznego?

Wybierz jedną odpowiedź
21

Czy kiedykolwiek brał_a Pan_i udział w wypadku z udziałem pojazdu transportu publicznego?

Wybierz jedną odpowiedź
22

Jeżeli tak, to czy korzystał_a Pan_i potem z transportu publicznego?

Wybierz jedną odpowiedź
23

Czy bycie świadkiem takiego wydarzenia zmieniło Pana_i stosunek do transportu publicznego?

Wybierz jedną odpowiedź
24

Czy bycie ofiarą takiego wydarzenia zmieniło Pana_i stosunek do transportu publicznego?

Wybierz jedną odpowiedź
25

Czy według Pana_i często słychać w radu/telewizji/gazecie o problemach technicznych transportu publicznego? (np. awarie, wyłączenie metra z użytkowania)

Wybierz jedną odpowiedź
26

Czy według Pana_i często słychać w radiu/telewizji/gazecie o wypadkach w transporcie publicznym? (np. wykolejenia, wypadki w metrze)

Wybierz jedną odpowiedź
27

Czy był_a Pan_i kiedykolwiek świadkiem/uczestnikiem wypadku drogowego podczas podróży samochodem/środkiem transportu publicznego?

Wybierz jedną odpowiedź
28

Z czym kojarzą się Panu_i podróże samochodem?

Wybierz jedną lub więcej odpowiedzi
29

Jak często czuje się Pan_i bezpiecznie podróżując publicznymi środkami transportu?

Wybierz jedną odpowiedź
30

Jak często czuje się Pan_i bezpiecznie podróżując samochodem?

Wybierz jedną odpowiedź
31

Czy uważa Pan_i, że częsty widok kierowców lamiących przepisy drogowe wpływa na Pan_i poczucie bezpieczeństwa na drodze?

Wybierz jedną odpowiedź
32

Czy czuje się Pan_i bezpieczniej podróżując komunikacją w grupie czy samotnie?

Wybierz jedną odpowiedź
33

Czy czuje się Pan_i bezpieczniej podróżując samochodem osobowym w grupie czy samotnie?

Wybierz jedną odpowiedź
34

Czy wyposażenie auta w systemy wspomagające takie jak np. kamera cofania, czujniki, sygnały dźwiękowe zwiększa Pan_i poczucie bezpieczeństwa?

Wybierz jedną odpowiedź
35

Czy Pan_i poczucie bezpieczeństwa podczas podróży środkami transportu publicznego zmienia się w zależności od pory dnia?(dzień, noc)

Wybierz jedną odpowiedź
36

Czy Pan_i poczucie bezpieczeństwa podczas podróży samochodem zmienia się w zależności od pory dnia?(dzień, noc)

Wybierz jedną odpowiedź
37

Czy korzystanie z usług transportowych takich jak np. Bolt lub Uber wpływa na Pan_i poczucie bezpieczeństwa w porównaniu do tradycyjnych taksówek?

Wybierz jedną odpowiedź
38

Czy jechał_a Pan_i kiedyś pojazdem autonomicznym?

Wybierz jedną odpowiedź
39

Jeżeli tak, to czy droga przebiegła spokojnie?

Wybierz jedną odpowiedź
40

Jeżeli tak, to czy zrobiłby_aby to Pan_i ponownie?

Wybierz jedną odpowiedź
41

Jeżeli nie, to czy chciałby_aby Pan_i kiedyś się przejechać?

Wybierz jedną odpowiedź
42

Czy słyszał Pan_i dobre czy złe opinie o pojazdach autonomicznych?

Wybierz jedną odpowiedź
43

Proszę zaznaczyć jakich zakresów/kategorii dotyczyły zasłyszane opinie

Wybierz jedną lub więcej odpowiedzi
44

Czy według Pana_i w najbliższej przyszłości da się zaspokoić potrzeby użytkowników dotyczące poczucia bezpieczeństwa w pojazdach autonomicznych?

Wybierz jedną odpowiedź
45

Na ile według Pana_i wprowadzenie takich zmian (wprowadzenie samochodów autonomicznych) byłoby w ogóle konieczne?

Wybierz jedną odpowiedź
46

Czy zastanawiał_a się kiedyś Pan_i nad pomocną rolą jaką może pełnić pojazd autonomiczny?

Wybierz jedną odpowiedź