.

Dotazník o Medzinárodnom dni múzeí

Dobrý deň, venujte prosím niekoľko minút svojho času vyplneniu nasledujúceho dotazníka.

Zabezpečené
1

Koľko múzeí ste navštívili v minulom roku?

Vyberte jednu možnosť.
2

Aké hodnotenie dávate Medzinárodnému dňu múzeí z 10-hviezdičkovej škály?

Ohodnoťte od 1 hviezdička (veľmi zlé) po 10 hviezdičiek (veľmi dobré).
3

Čo by ste navrhli na zlepšenie tohto podujatia?

Napíšte Vaše nápady a návrhy dole.
4

Aké druhy výstav by ste radi videli v múzeu?

Vyberte všetky, ktoré Vás zaujímajú.
5

Koľko času ste strávili v múzeu počas posledného návštevného dňa?

Ohodnoťte od 1 (krátko) po 5 (dlho).
6

Ktorý druh múzea považujete za najzaujímavejší?

Vyberte jednu odpoveď.
7

Aké vlastnosti by mali obľúbené múzeá mať podľa Vás?

Vyberte všetky, ktoré sú pre Vás dôležité.
8

Čo Vám na múzeách najviac chýba?

Stručne popíšte Vaše najvýraznejšie pocity alebo nedostatky.
9

Aké témy by ste radi videli v budúcich výstavách?

Vyberte témy, ktoré Vás najviac zaujímajú.
10

Aký je Váš obľúbený druh múzea?

Vyberte druh múzea, ktorý preferujete.
11

V ktorom roku bolo znovu otvorené múzeum Martina Benka

Vyberte jednu odpoveď
12

Kedy vznikol Medzinárodný deň múzeí?

Vyberte jednu odpoveď
13

Oslavuje sa deň múzeí v Európe?

Vyberte jednu odpoveď
14

Vyberte obrázok ktorý je Benkove Múzeum

Vyberte jednu obrázkovú odpoveď
15

Naučili ste sa niečo nové z tohto dotazníku?

Vyberte jednu odpoveď
16

Kde sídli múzeum Andreja Kmeťa?

Vyberte jednu odpoveď
17

Keby ste rodič brali by ste exkurziu v múzeu ako vhodné pre deti?

Vyberte jednu odpoveď
18

Koľko budov Matíc Slovenských sa nachádza v Martine?

Vyberte jednu odpoveď
19

Páčil sa vám tento dotazník?

20

V ktorom roku sa založila Matica Slovenska?

Vyberte jednu odpoveď
21

Kedy sú múzea zdarma?

Vyberte jednu odpoveď
22

Akých ľudí poznáte vo vašom okolí čo navštevujú múzea?

Vyberte jednu odpoveď
23

kde sa nachádzajú skanzeny:

Vyberte jednu alebo viac odpovedí
24

Je galéria synonymom múzea pre múzeum umenia?

Vyberte jednu odpoveď