Trh produktov a ochrana spotrebiteľa v SR

Dobrý deň,

som študentkou Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave a obraciam sa na Vás so žiadosťou o vyplnenie nasledujúceho dotazníka. Je zameraný na výskum problematiky ochrany spotrebiteľov na trhu potravín. Dotazník je anonymný a získané informácie z neho budú použité iba na účely výskumu mojej diplomovej práce.

Za Váš čas a ochotu Vám vopred ďakujem. 

Ako by ste vyjadrili Vašu spokojnosť so stupňom ochrany spotrebiteľa v Slovenskej republike?
Povinná odpoveď

Čo pre Vás znamená pojem ochrana spotrebiteľa?

Ostáva 250 znakov

Počuli ste už o týchto organizáciách zameraných na ochranu spotrebiteľa, ako:
Povinná odpoveď

Čo si predstavujete pod pojmom bezpečný produkt?

Ostáva 250 znakov

Poznáte svoje základné práva, ktoré sa týkajú ochrany spotrebiteľov? Ak áno, aké poznáte?
Povinná odpoveď

Kde by ste hľadali zdroj na získanie informácií o ochrane spotrebiteľa? (vyberte maximálne 3 možnosti)
Povinná odpoveď

Ste spokojný s kvalitou súčasných potravín?
Povinná odpoveď

Ako často kupujete ovocie a zeleninu v obchode?
Povinná odpoveď

Zistili ste nejaké nedostatky kvality pri nákupe ovocia a zeleniny?
Povinná odpoveď

Ak áno, mohli by ste napísať aké nedostatky ste zistili?

Ostáva 250 znakov

Koľkokrát ste sa stretli pri kúpe ovocia a zeleniny s nedostatkami?

Ostáva 50 znakov

Aké faktory Vás najviac ovplyvňujú pri kúpe ovocia a zeleniny? (prosím zoraďte ich podľa najdôležitejších kritérií)
Povinná odpoveď

  • 1. kvalita
  • 2. pôvod
  • 3. cena
  • 4. značka
  • 5. obal, dizajn
  • 6. ostatné poskytnuté služby

Myslíte si, že máte dostatočné informácie o kvalite ovocia a zeleniny?
Povinná odpoveď

Stalo sa Vám, že ste museli reklamovať potraviny?
Povinná odpoveď

Venujete pozornosť pri nákupe produktov ich značke, informácií, krajine pôvodu a logo kvality potravín SR a EÚ?
Povinná odpoveď

Uprednostňujete nákup ovocia a zeleniny, ktoré pochádzajú zo Slovenska?
Povinná odpoveď

Uveďte Vaše pohlavie:
Povinná odpoveď

Váš vek:
Povinná odpoveď

Vaše najvyššie dosiahnuté vzdelanie:
Povinná odpoveď

Váš status v súčasnosti:
Povinná odpoveď