.

Hodnotenie firemnej akcie

Dobrý deň, venujte prosím niekoľko minút svojho času vyplneniu nasledujúceho dotazníka.

Zabezpečené
1

Čo sa vám najviac páčilo na firemnej akcii?

Vyberte jednu z možností.
2

Ohodnoťte celkovú spokojnosť so zamestnaneckou akciou z hľadiska od 1 do 10.

Hviezdicové hodnotenie od 1 (veľmi nespokojný) do 10 (veľmi spokojný).
3

Čo by sme mali zlepšiť pri ďalšej firemnej akcii?

Napíšte svoje návrhy a pripomienky.
4

Ktorá časť programu sa vám nepáčila?

Vyberte jednu z možností.
5

Aký bol vaši celkový dojem z firemnej akcie?

Ohodnoťte dojem od 1 (veľmi zlý) po 5 (veľmi dobrý).
6

Ako by ste popísali komunikáciu pred akciou?

Pomôžte nám zlepšiť komunikáciu.
7

Ktorá časť akcie vás najviac zaujala?

Vyberte jednu z možností.
8

Hodnotenie stravovania na akcii?

Ohodnoťte kvalitu stravovania na skóre od 1 (veľmi zlé) po 5 (veľmi dobré).
9

Aké témy by ste radi videli na budúcich akciách?

Napíšte nám, čo vás zaujíma.
10

Prečo sa nezúčastníte na nasledujúcej firemnej akcii?

Pomôžte nám lepšie pochopiť vaše dôvody.