Motivace záchranářů k volbě povolání zdravotnického záchranáře

Dobrý den,

chtěla bych Vás poprosit o vyplnění dotazníku. Sběr dat prostřednictvím tohoto dotazníku bude sloužit ke zpracování dat pro moji bakalářskou práci na Vysoké škole zdravotnické v Praze. Cílem sběru dat a jejich následného vyhodnocení je zjistit motivaci rozhodnutí k výkonu povolání zdravotnického záchranáře. Data budou plně anonymizována, aby nemohlo dojít k Vaší identifikaci. Data budou použita a zpracována výhradně pro účely mé výzkumné práce a nebude k nim volný přístup. Účast na výzkumu je dobrovolná.


Na další straně budete požádán/a o souhlas se sběrem a zpracováním dat Kamilou Valůškovou pro účely bakalářské diplomové práce probíhající pod vedením PhDr. Evy Kočovské, Ph.D. V případě vybrání možnosti „nesouhlasím“ budou Vaše data vymazána.


Pokud se v průběhu vyplňování dotazníku rozhodnete svoji účast ukončit, Vaše data nebudou do výsledků výzkumu zahrnuta. Po odeslání Vašich dat již nebude vzhledem k anonymní povaze výzkumu možné odstoupit.


Děkuji Vám za ochotu a spolupráci.

Kamila Valůšková

Spustit dotazník teď