Upozornění: Je zobrazen náhled na dotazník, ve kterém nedochází k ukládání dat. Pokud chcete dotazník vyplnit, klikněte zde.

Senior taxi

Sběr odpovědí byl ukončen.

Dobrý den,

s narůstajícím podílem seniorů v populaci hledají města a obce způsoby, jak jim usnadnit život ve stáří. Jednou z možností pomoci je zavedení podporované dopravy pro seniory a osoby se zdravotním postižením označované v praxi jako „SENIOR TAXI“. Nárok na dopravu by v případě seniorů byl vázán na určitou věkovou hranici, je uvažováno o hranici 65 let. Pro některé občany v tomto věku je již obtížné se někam dopravit, někteří jsou odkázáni sami na sebe a nemají v blízkosti nikoho, kdo by jim pomohl je někam dovézt.

Pro zavedení nové služby "SENIOR TAXI" v Českém Brodě potřebujeme zjistit několik informací. Věnujte prosím pár minut svého času vyplnění následujícího dotazníku. Sběr odpovědí bude probíhat do 31.10.2017.

Děkujeme.

1 Máte zájem o službu „Senior taxi“ v našem městě?
Povinná odpověď

2 Jakou částku byste byl ochoten/ochotna zaplatit za jednotlivou jízdu? (uveďte částku v Kč)
Povinná odpověď

Zbývá 20 znaků

3 Kolikrát za měsíc byste danou službu využil/využila? (uveďte počet jízd)
Povinná odpověď

Zbývá 20 znaků

4 Na jaká místa byste měl/měla zájem se dopravovat? (uveďte konkrétní místa)
Povinná odpověď

Zbývá 250 znaků

5 Chybí Vám ve městě nějaké služby (nejenom sociální), které by zvýšily kvalitu Vašeho života?
Povinná odpověď

Zbývá 250 znaků