II Jornada Cases Icòniques, dijous 25 de maig 2017 - Món Sant Benet

Si us plau doneu resposta a aquest qüestionari. Moltes gràcies

Assistireu a la II Jornada de Cases Icòniques?
Respuesta requerida

Nom i Cognoms:
Respuesta requerida

250 caracteres restantes

Correu electrònic:
Respuesta requerida

250 caracteres restantes

Població:
Respuesta requerida

250 caracteres restantes

Institució, museu...
Respuesta requerida

250 caracteres restantes

Assistireu al dinar?
Respuesta requerida

Assistireu a la visita de Món Sant Benet?
Respuesta requerida