Ankieta kompetencji - część pierwsza

Powiedz nam które kompetencje są według Ciebie kluczowe dla Grupy FCA w kontekście naszych wartości organizacyjnych.

Odpowiedzi zaznaczamy na skali od 1 do 10. Ocena 1 oznacza, że dana kompetencja jest mało ważna, natomiast ocena 10, że dana kompetencja jest bardzo ważna dla naszej organizacji.

Ankietę można wypełnić tylko jeden raz, wszystkie pytania są obowiązkowe.