Assessment bazálnej stimulácie pri starostlivosti o pacientov v kóme

Dobrý deň,


venujte prosím niekoľko minút svojho času vyplneniu nasledujúceho dotazníka.

Spustiť dotazník