.

Spolupráce rodiči a školy - pro učitele

Dobrý den, věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku. Tento dotazník je určený především pro učitele, kteří pracují na 1. stupni ZŠ. Vyplněním tohoto dotazníku pomůžete k vytvoření diplomové práce, která má zjistit úroveň spolupráce a komunikace mezi rodiči a ZŠ.

Zabezpečeno
Dotazníkové šetření - pro učitele
1

Věk

Použijte pouze číslice
2

Jaký ročník na ZŠ učíte?

Vyberte jednu nebo více odpovědí
3

Je pro Vás spolupráce s rodiči důležitá?

Vyberte jednu odpověď
4

Bylo pro Vás klíčové při výběru školy, zda škola klade dostatečný důraz na spolupráci s rodiči?

Vyberte jednu odpověď
5

Myslíte si, že Vaše spolupráce s rodiči může mít pozitivní vliv na žáka?

Vyberte jednu odpověď
6

Myslíte si, že informace, které poskytujete rodičům o žácích jsou adekvátní?

Vyberte jednu odpověď
7

Komunikují s Vámi rodiče?

Vyberte jednu odpověď
8

Jsou rodiče dostačujícím zdrojem informací o žácích?

Vyberte jednu odpověď
9

Jakým způsobem nejčastěji s rodiči komunikujete?

Vyberte jednu nebo více odpovědí
10

Jakou formu komunikace s rodiči upřednostňujete?

Vyberte jednu nebo více odpovědí
11

Byla by pro Vás samotná online komunikace (email, SMS, WhatsApp...) s rodiči dostačující?

Vyberte jednu odpověď
12

Bylo by pro Vás přínosem znát více rodinu žáků?

Vyberte jednu odpověď
13

Chtěl/a byste více zapojovat rodiče do dění ve škole?

Vyberte jednu odpověď
14

Do jakých akvitit by mohla škola více zapojovat rodiče?

Vyberte jednu nebo více odpovědí
15

Jak často byste se těchto aktivit s rodiči chtěl/a zúčastnit?

Vyberte jednu odpověď
16

Myslíte si, že by Vaše škola mohla dělat více pro spolupráci s rodinou?

Vyberte jednu odpověď
17

Vymýšlíte sám/sama nějaké aktivity do kterých zapojujete rodiče?

Vyberte jednu odpověď