"Wiedza żywieniowa a nawyki żywieniowe osób dorosłych będących w wieku 18-65 lat".

Witam, jestem studentką dietetyki. Przeprowadzam ankietę,która jest w pełni anonimowa i posłuży mi do celów badawczych.

Proszę o zaznaczenie tylko jednej odpowiedzi

Metryczka: