.

Belasting/Belastbaarheid

Geachte Heer / Mevrouw, neem alstublieft een paar minuten tijd om de volgende enquête in te vullen.

Beveiligd
belasting/ belastbaarheid onderzoek
1

Studeer je nog? Zo ja, hoeveel uur per week ga je naar school?

2

Hoeveel uur per week besteed jij buiten school aan je studie?

Kies één antwoord
3

Hoeveel uur per week besteed jij aan sportactiviteiten?

Kies één antwoord
4

Hoeveel uur per week houd jij vrij voor leuke activiteiten/ ongeplande activiteiten?

Kies één antwoord
5

Werk je? Zo ja, hoeveel uur per week werk je?

Kies één antwoord
6

Kan jij alles wat je wilt doen in een week ook echt doen?

Kies één antwoord
7

Vind jij dat je een goede balans hebt tussen jou belasting en je belastbaarheid?

Kies één antwoord
8

Zo ja, hoe maak jij een balans voor jezelf? Hoe merk jij het wanneer je belasting te groot wordt?

Was je antwoord "nee" op de vorige vraag, sla deze dan over
9

Zo nee, hoe merk jij dat je over je grens bent gegaan van je eigen belastbaarheid?

Als je de vorige vraag hebt beantwoord, deze overslaan