Dotazníkové šetření

Ahoj. Děkuji, že jsi se dobrovolně rozhodl/a zúčastnit mého průzkumu a odpovíš na přiložené otázky. Tento dotazník se zaměřuje na posouzení účinnosti vzdělávacích programů pro dospělé z hlediska požadavků a potřeb trhu práce. Tvoje odpovědi jsou anonymní a nebudou zveřejněny. Použiji pouze celkové výsledky do své závěrečné práce.

Spustit dotazník teď