.

sweden


Zabezpečeno
HISTORIE
1

Kolik kilometrů je to vzdušnou čarou z Hradce do Eksjö?

Use digits only
2

Na jakém obrázku je Eksjö?

Select one image answer
3

Kolik (cca) obyvatel má Eksjö?

Vyberte jednu odpověď
4

Co znamená slovo Eksjö v češtině?

5

Co se v Eksjö nachází?

Select from 2 to 9 answers
HISTORIE
6

Kdy se Švédsko osamostatnilo od Dánska?

počítá se +- 15 let
7

Na obrázku vidíte prvního švédského krále. Jak se jmenoval?

Vyberte jednu odpověď
question image
8

Na co měl patent Alfred Nobel?

Select one image answer
9

V jakém roce bylo naposledy Švédsko přímo ve válce? A proti komu?

HISTORIE
10

Jak se jmenuje švédský svátek na obrázku?

Vyberte jednu odpověď
question image
11

Co není tradiční švédské jídlo?

Select one or more image answers