Subjektívne vnímanie fyzických trestov

Vážená respondentka, Vážený respondent,

volám sa Viktória Orosová a som študentkou 3. ročníka bakalárskeho stupňa v odbore psychológia na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

Touto cestou by som Vás chcela poprosiť o vyplnenie nasledujúceho dotazníka k mojej bakalárskej práci, v ktorej sa zameriavam na vnimanie fyzických trestov....

Vyplnenie dotazníka Vám nezaberie viac ako 15 minút. Dotazník je plne anonymný a je na báze dobrovoľnosti.

V prípade akýchkoľvek otázok ma môžete kontaktovať na emailovej adrese viktoria.orosova@student.upjs.sk

Vopred Vám ďakujem za Vašu úprimnosť a ochotu.

Spustiť dotazník