.

Reflectie vanuit de organisatie - Make A Wish

Beste collega’s,


Hartelijk welkom bij deze enquête! Ik waardeer jullie tijd en input enorm. In deze enquête gaan we samen reflecteren op mijn beroepsproducten en jullie feedback is van cruciaal belang om de haalbaarheid, impact en het draagvlak van deze producten goed te kunnen beoordelen.


Voor we beginnen:

Voordat je de vragen in deze enquête gaat beantwoorden, verzoek ik je vriendelijk om de video van mijn PowerPoint-presentatie te bekijken. Deze video geeft je een duidelijk en beknopt overzicht van de beroepsproducten die ik heb ontwikkeld. Het is belangrijk dat je de video eerst bekijkt, zodat je een volledig beeld hebt van de voorstellen en een goed geïnformeerde reflectie kunt geven. De volledige uitgewerkte versie van mijn beroepsproducten is terug te vinden in het rapport van mijn beroepsproducten, waar in de video ook naar verwezen wordt.


Waarom is jouw mening belangrijk?

Jouw feedback helpt me niet alleen om de beroepsproducten te verbeteren, maar ook om ervoor te zorgen dat ze aansluiten bij de behoeften van ons team en onze organisatie. Samen kunnen we ervoor zorgen dat deze producten succesvol geïmplementeerd worden en een positieve impact hebben.


Na het bekijken van de video:

Zodra je de video hebt bekeken, kun je beginnen met de enquête. Beoordeel elke stelling op een schaal van 0 tot 10, waarbij 1 ster staat voor "helemaal niet mee eens" en 10 sterren staan voor "helemaal mee eens". Neem je tijd en geef je eerlijke mening.


En nu... aan de slag!

Ik ben heel benieuwd naar jullie inzichten en suggesties. Laten we samen de beste versie van deze beroepsproducten realiseren!


Alvast heel erg bedankt voor je medewerking en enthousiasme!


Met vriendelijke groet,

Joyce de Bat

Beveiligd
Haalbaarheid - Impact - Draagvlak
1

Dit beroepsproduct is binnen de beschikbare tijd en middelen te realiseren.

2

Toelichting

3

De benodigde kennis en vaardigheden om dit beroepsproduct te implementeren zijn aanwezig in ons team.

4

Toelichting

5

De risico's verbonden aan de uitvoering van dit beroepsproduct zijn beheersbaar.

6

Toelichting

Haalbaarheid - Impact - Draagvlak
7

Dit beroepsproduct zal een significante positieve invloed hebben op onze organisatie.

8

Toelichting

9

De verwachte resultaten van dit beroepsproduct rechtvaardigen de benodigde investering.

10

Toelichting

11

Dit beroepsproduct zal bijdragen aan de strategische doelen van onze organisatie.

12

Toelichting

13

Dit beroepsproduct zal bijdragen aan een betere medewerkerstevredenheid.

14

Toelichting

Haalbaarheid - Impact - Draagvlak
15

Er zal voldoende steun zijn vanuit de gehele organisatie voor dit beroepsproduct.

16

Toelichting

17

Dit beroepsproduct sluit aan bij de behoeften en verwachtingen van belanghebbenden.

18

Toelichting

19

Er is een duidelijk communicatieplan om alle betrokkenen op de hoogte te houden van de voortgang.

20

Toelichting

Haalbaarheid - Impact - Draagvlak
21

Heb je nog opmerkingen of suggesties voor verbetering van de beroepsproducten?

22

Zijn er specifieke aandachtspunten die we volgens jou moeten meenemen bij de implementatie van de beroepsproducten?

23

Welke mogelijke obstakels zie je bij de uitvoering van deze beroepsproducten?

24

Wil je een korte samenvatting geven waarin je reflecteert op dit voorstel?

Haalbaarheid - Impact - Draagvlak

Bedankt!


Bedankt voor het invullen van de enquête en voor je waardevolle feedback! Jullie input is essentieel voor de verdere ontwikkeling en implementatie van mijn beroepsproducten. Samen kunnen we ervoor zorgen dat deze producten een positieve en duurzame impact hebben op onze organisatie.


Nogmaals hartelijk dank voor jullie tijd en inzet!


Met vriendelijke groet,

Joyce de Bat