.

Racisme en discriminatie op de arbeidsmarkt of werkvloer

Dear Sir or Madam, please take a few minutes of your time to complete the following questionnaire.

Secured
1

1. Bent u ooit geconfronteerd met racisme of discriminatie op de arbeidsmarkt of op de werkvloer?

2

2. Zo ja, kunt u specifieke voorbeelden geven van situaties waarin u racisme of discriminatie heeft ervaren?

3

3. Voelt u zich gesteund door uw werkgever of collega's wanneer u te maken krijgt met racisme of discriminatie?

4

4. Bent u bekend met het beleid van uw organisatie met betrekking tot racisme en discriminatie op de werkvloer?

5

5. Heeft u ooit getuige geweest van racisme of discriminatie tegenover een collega op de werkvloer?

6

6. Vindt u dat er voldoende bewustzijn en training is binnen uw organisatie over racisme en discriminatie?

7

7. Welke maatregelen zou u voorstellen om racisme en discriminatie op de arbeidsmarkt of werkvloer te verminderen of te voorkomen?