.

Dotazník o věkové diskriminaci ve zaměstnání

Dobrý den, věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku.

Zabezpečeno
1

Jaký je Váš věk?

Vyberte prosím odpovídající věkovou skupinu.
2

Jak byste ohodnotili míru věkové diskriminace ve vašem pracovním prostředí?

Ohodnoťte na stupnici od 1 do 10, kde 1 znamená žádnou diskriminaci a 10 znamená silnou diskriminaci.
3

Máte nějakou konkrétní zkušenost s věkovou diskriminací na pracovišti? Pokud ano, popište ji prosím.

Napište svou odpověď do textového pole.
4

Myslíte si, že je věková diskriminace běžným jevem ve vašem odvětví?

Zvolte odpověď, která se nejvíce blíží vašemu názoru.
5

Jak často se setkáváte s negativními postoji z důvodu vašeho věku ve vašem zaměstnání?

Vyberte odpověď, která nejlépe popisuje vaší situaci.
6

Je věk podle Vašeho názoru překážkou při získávání nové zaměstnání?

Zvolte odpověď, která nejlépe reflektuje vaše pozorování.
7

Jak jste schopni odhadnout věk vašich kolegů ve vašem týmu?

Vyberte možnost, která nejlépe odpovídá vašemu postoji.
8

Ovlivnil někdy Váš věk Vaši možnost kariérního postupu ve firmě?

Vyberte odpověď, která nejlépe popisuje vaši situaci.
9

Máte pocit, že je vaše pracovní pozice ohrožena kvůli vašemu věku?

Zvolte možnost, která nejlépe reflektuje vaše pocity.
10

Jaký je Váš názor na opatření zaměřená proti věkové diskriminaci ve vašem pracovním prostředí?

Napište svůj názor do textového pole.