Upozornění: Je zobrazen náhled na dotazník, ve kterém nedochází k ukládání dat. Pokud chcete dotazník vyplnit, klikněte zde.

Dotazník pro zájemce o osvojení kočky

Sběr odpovědí byl ukončen.

Děkujeme, že jste se rozhodl/a pro adopci kočičky z našeho útulku.

Poprosíme Vás o pravdivé zodpovězení následujících otázek. Neberte to prosím jako výslech, jde nám o to, abychom pro Vás vybrali vhodnou kočičku a pro kočičku se snažíme najít také odpovídající domov. Zároveň bychom rádi předešli případným komplikacím v případě, že Vámi vybraná kočička neodpovídá vlastnostmi Vašim představám :)

Za vyplnění dotazníku předem děkujeme :) MSOZ - Útulek Mělník

Sem vepište text své otázky...
Povinná odpověď

Kontaktní údaje
Jméno a příjmení
Kontaktní údaje
Věk
Kontaktní údaje
Adresa:
Kontaktní údaje
Telefonní kontakt:
Kontaktní údaje
Email:
Kontaktní údaje

Jméno vybrané kočičky
Povinná odpověď

Mám zájem o:
Povinná odpověď

Pokud vybíráte konkrétní kočičku, odkud jste se o vybrané kočičce dozvěděl/a ?
Povinná odpověď

Proč jste se rozhodl/a adoptovat kočičku z útulku ?
Povinná odpověď

Zbývá 1500 znaků

Jste si vědom/a, že adoptované kočičce může nějaký čas trvat, než se aklimatizuje v novém prostředí?
Povinná odpověď

Jste připraveni podávat pravidelné informace (tel, email) a v případě pochyb umožnit návštěvu zástupce útulku?
Povinná odpověď

Pro koho kočičku vybíráte ?
Povinná odpověď

Kdo bude hlavním pečovatelem o adoptovanou kočičku?
Povinná odpověď

Zbývá 1500 znaků

Měl/a jste již kočku?
Povinná odpověď

Pokud ano, máte ji stále?
Povinná odpověď

Máte doma další zvířata? Pokud ano, prosím, uveďte jaká...

Zbývá 250 znaků

Kde žijete?
Povinná odpověď

Máte děti?
Povinná odpověď

Souhlasí Vaše rodina (žijící ve společné domácnosti) s adoptováním kočky z útulku ?
Povinná odpověď

Čemu dáváte přednost?
Povinná odpověď

K předchozí otázce, posím, uveďte důvod proč dáváte přednost kočce nebo kocourovi.

Zbývá 250 znaků

Kdo z rodiny se bude převážně starat o adpotované zvíře?
Povinná odpověď

Zbývá 1500 znaků

Do jakých podmínek kočičku sháníte?
Povinná odpověď

Kolik hodin bude kočka zůstavat sama doma?
Povinná odpověď

Zbývá 1500 znaků

Bude se moci adoptovaná kočička volně pohybovat v prostorách Vašho domu/bytu v případě Vaší nepřítomnosti?
Povinná odpověď

Pokud jste v předchozí otázce uvedl/a ne, prosím o uvedení důvodu a případných omezení, které bude mít adoptované zvíře:

Zbývá 1500 znaků

Kde bude zvíře spát?
Povinná odpověď

Zbývá 1500 znaků

Kde bude kočka v případě Vaší dlouhodobé nepřítomnosti, např. pokud budete na dovolené apod. ?
Povinná odpověď

Zbývá 1500 znaků

Při jaké životní situaci, byste byli nuceni se s adoptovaným zvířeteme rozloučit a zvíře vrátit zpět do útulku?
Povinná odpověď

Zbývá 1500 znaků

Chcete, aby Vámi adopotované zvíře mělo potomky?
Povinná odpověď

Bude-li adoptované zvíře doma nečistotné, jak budete postupovat?
Povinná odpověď

Zbývá 1500 znaků

Pokud dojde ke změně ve vaší rodinné situaci (dojde ke změně partnera, k rozvodu, změně bydliště, apod.), co bude s adoptovanou kočičkou?
Povinná odpověď

Pokud by se s vámi (příp. s hlavním pečovatelem o kočičku) něco stalo a nemohl/a by/ste se o ní dále starat. Co by se s ní stalo?
Povinná odpověď

Pokud by bylo na vybrané zvíře vícero zájemců, proč bychom si pro něj jako pěstouna měli vybrat právě vás?
Povinná odpověď

Zbývá 1500 znaků