.

Leefregels en afspraken enquête

Geachte Heer / Mevrouw, neem alstublieft een paar minuten tijd om de volgende enquête in te vullen.

Beveiligd
1

Wat vindt u van de huidige afspraken met betrekking tot aanwezigheid?

Geef uw mening over de huidige afspraken met betrekking tot aanwezigheid.
2

Hoe beoordeelt u de houding van studenten in de lessen?

Geef een beoordeling op een schaal van 1 tot 10, waarbij 1 de laagste houding aangeeft en 10 de hoogste.
3

Wat zijn uw suggesties voor verbetering van de communicatie tussen student en docent?

Geef uw ideeën ter verbetering van de communicatie tussen student en docent.
4

Hoe dient volgens u het overgangscriterium te zijn?

Geef uw mening over hoe het overgangscriterium zou moeten worden vastgesteld.
5

Wat is uw standpunt over eten en drinken in de klas?

Geef uw mening over het beleid met betrekking tot eten en drinken in de klas.
6

Hoe zou het gebruik van telefoons in de klas volgens u gereguleerd moeten worden?

Geef uw ideeën over de regels omtrent telefoongebruik in de klas.
7

Wat vindt u van de frequentie van toetsen en examens?

Geef uw mening over de huidige frequentie van toetsen en examens op school.
8

Hoe ervaart u de sfeer in de klaslokalen?

Geef een beoordeling van 1 tot 10 voor de algemene sfeer in de klaslokalen.
9

Zijn er andere leefregels die volgens u aangepast of toegevoegd moeten worden?

Geef suggesties voor leefregels die naar uw mening aangepast of toegevoegd moeten worden.
10

Wat is uw algemene tevredenheid over de huidige schoolregels en -afspraken?

Geef uw algemene tevredenheid aan op een schaal van 1 tot 10.
11

Welke aanvullingen met betrekking tot bovenstaande heeft u nog?