Oslava slnka - 2. ročník

A Ray of Sunshine for a Child vo spolupráci s ISEIA

už po druhý krát otvára

výtvarnú a umeleckú výzvu na oslavu slnka.


Pozývame všetky centrá, školy, žiakov a detí do našej výzvy,

aby nám zaslali dielka na emailovú adresu

denslnkafoto@gmail.com.


Výzva potrvá až do 3. mája 2021, kedy je Medzinárodný deň slnka.


Prosíme Vás tiež o vyplnenie prihlášky .

Ďakujeme.

Spustiť dotazník