Sebesoucit ve vztahu osobní pohodě, resilienci a vybraným osobnostním charakteristikám

Dobrý den,

vítejte u průzkumu k mé bakalářské práci.

Jmenuji se Sára Mrkvanová a jsem studentkou psychologie na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. Pod vedením Mgr. Adriány Kandové se ve své práci zabývám sebesoucitem a jeho vztahem k osobní pohodě, resilienci a vybraným osobnostním charakteristikám. 

Ráda bych Vás tímto požádala o vyplnění zcela anonymního dotazníku k mé bakalářské práci, který je určen výhradně̌ aktivním vysokoškolským studentům na území České́ republiky. Dotazník je rozdělen na 4 části. Položky nemají žádné správné ani špatné odpovědi, vyplňte je proto prosím čistě podle svého vlastního přesvědčení.

Účast v průzkumu s sebou nepřináší žádná rizika a není za ni nabízená odměna. Nasbíraná data poslouží výhradně pro potřeby výše zmíněné bakalářské práce. Účast v průzkumu je zcela dobrovolná a dotazník můžete kdykoliv přerušit. V případě jakýchkoliv dotazů mě můžete kontaktovat na emailové adrese 524162@mail.muni.cz. 

Předem děkuji za Váš čas. Velmi si Vaší účasti vážím.

Spustit dotazník teď