Informovanosť žien o prevencii rakoviny krčka maternice

Dobrý deň,

Volám sa Júlia O., som študentkou Trnavskej univerzity v odbore ošetrovateľstvo.

Chcela by som Vás požiadať o vyplnenie dotazníka, ktorý je súčasťou mojej bakalárskej práce. V mojej práci sa venujem informovanosťou žien pri prevencií rakoviny krčka maternice. Cieľovou skupinou v mojom dotazníku sú ženy vo veku 18-65 rokov. Vyplnenie dotazníka je dobrovoľné, plne anonymné a nezaberie Vám viac ako 10 minút. V dotazníku sa nenachádza žiadna správna alebo nesprávna odpoveď, preto odpovedajte úprimne. Výsledky budú použité zásadne len k bakalárskej práci.

Ďakujem Vám za účasť, pozornosť a čas. 


Spustiť dotazník