ANALIZA ŚWIADOMOŚCI ORAZ STANU WIEDZY STUDENTÓW KOSMETOLOGII NA TEAMAT ZAKAŻEŃ WIRUSEM HPV W GABINECIE KOSMETOLOGICZNYM

Szanowny Panie / Szanowna Pani, jestem studentką II roku studiów magisterskich na kierunku kosmetologia w Akademii Nauk Stosowanych im. Prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach. Zwracam się z uprzejmą prośbą o wypełnienie ankiety, która posłuży mi do napisania pracy magisterskiej. Poniższa ankieta jest anonimowa, a jej wyniki zostaną wykorzystane wyłącznie w celach naukowych.

Dziękuję za poświęcony czas.  

Rozpocznij ankietę teraz