.

Integrace NBD

Dobrý den, věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku.

Dotazník je součástí diplomové práce Jaroslava Janků, která se zabývá průzkumem integrace NBD do české společnosti po opuštění Zařízení pro děti-cizince.

Zabezpečeno
1

Z jaké země pocházíš?

2

Kolik je ti let?

Použijte pouze číslice
3

Před kolika lety jsi opustil ZDC / ústavní výchovu?

Použijte pouze číslice
4

Studuješ ještě?

Vyberte jednu odpověď
5

Jaký obor jsi studoval?

6

Dokončil jsi školu, kterou jsi studoval při pobytu v ZDC / ústavní výchově?

Vyberte jednu odpověď
7

Souvisí tvoje současné zaměstnání s tím, co jsi studoval?

Vyberte jednu odpověď
8

Jakou máš nyní práci?

9

Jsi zaměstnán legálně? Tzn. máš platnou pracovní smlouvu a platíš povinné odvody?

Vyberte jednu odpověď
10

Jaká je tvoje průměrná čistá měsíční mzda? (v Kč)

Vyberte jednu odpověď.
11

Měl jsi při odchodu ze ZDC / ústavní výchovy zajištěnou práci, bydlení a všechny sociální záležitosti?

Vyberte jednu odpověď. Pokud jen částečně, zapište pod odopvěď Jiná
12

Kdo ti pomáhal hledat práci a bydlení před opuštěním ZDC / ústavní výchovy?

Vyberte jednu nebo více odpovědí
13

Kde jsi hledal podporu po opuštění ZDC / ústavní výchovy?

Vyberte jednu nebo více odpovědí
14

Využíval jsi systém státní sociální podpory?

Vyberte jednu nebo více odpovědí
15

Jakou formu bydlení máš?

Vyberte jednu odpověď

Děkuji za vyplnění.