Powered by

Koszty pośrednie stwardnienia rozsianego w Polsce - perspektywa pacjenta i jego rodziny

Szanowni Państwo,

Instytut Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego oraz Fundacja Urszuli Jaworskiej kontynuując prace nad poprawą stanu opieki nad pacjentami z SM w Polsce, w szczególności poszukując nowych rozwiązań, które uczynią ją bardziej kompleksową i skoordynowaną prowadzi badania, których celem jest poznanie kosztów pośrednich stwardnienia rozsianego w Polsce.

Zwracamy się do Państwa z gorącą prośbą o wzięcie udziału w anonimowej ankiecie i odpowiedzenie na kilkanaście pytań, dotyczących kosztów jakie ponoszą pacjenci ze stwardnieniem rozsianym oraz ich rodziny. Na tej podstawie będziemy w stanie pokazać regulatorom systemu ochrony zdrowia, że koszty SM to nie tylko wydatki NFZ, ale także ogromne koszty ponoszone przez pacjentów i ich bliskich, którzy towarzyszą im w chorobie. Wiedza nt. łącznych kosztów choroby w wielu krajach jest podstawą do zmiany organizacji opieki i innej efektywniejszej alokacji środków finansowych.

W razie, gdyby Państwo mieli pytania prosimy o kontakt:

Fundacja Urszuli Jaworskiej

Międzynarodowa 61

03-922 Warszawa

tel. 22 870-05-21

register@fundacjauj.pl

www.fundacjauj.pl

Rozpocznij ankietę teraz
Polityka Prywatności | Stwórz ankiety online za darmo | © Survio 2023