Vzťah čitateľov k prekladovým edíciám a k ich (grafickej) úprave

Dobrý deň,

volám sa Ema Vantová, študujem posledný ročník filológie na Filozofickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a vo svojej diplomovej práci sa zaoberám vydavateľským prostredím a knižnými prekladovými edíciami.

K práci som sa rozhodla realizovať aj vlastný výskum pomocou krátkeho dotazníka zameraného na vnímanie prekladových edícií a vplyv grafickej úpravy titulov na čitateľa.

Dotazník je anonymný a jeho výsledky budú použité výlučne na výskumné účely.

Ďakujem za Váš čas a ochotu.

Spustiť dotazník