ANKETA 2023 CZ MODRA

Milí priatelia,

obraciame sa na Vás s prosbou o vyplnenie ankety, ktorej cieľom je zozbieranie informácií o živote cirkevného zboru v Modre. Na základe tejto ankety by sme radi zhodnotili uplynulé obdobie a pripravili aktualizovanú víziu ďalšieho smerovania cirkevného zboru.

Táto anketa je anonymná a dáva Vám možnosť vyjadriť svoje potreby a očakávania vo vzťahu k cirkevnému zboru, ale aj možnosť pre zapojenia sa do jeho prebiehajúcich alebo nových aktivít (v tomto prípade Vás poprosíme o uvedenie vášho kontaktu). Svoju voľbu prosím vyjadrite vyznačením zvolenej možnosti (krúžkovanie, krížik) alebo dopísaním Vášho návrhu. Ďakujeme za spoluprácu.


Eva Oslíková, Jan Oslík, František Ondra

Spustiť dotazník