Dotazník pro zájemce o rodový statek

Dobrý den. Máte-li zájem o pomoc při hledání vhodného prostoru a následně vytvoření vlastního Rodového statku, věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku.

1 Vaše pohlaví?
Povinná odpověď

2 Stav
Povinná odpověď

3 Do které věkové kategorie patříte?
Povinná odpověď

4 Okres vašeho bydliště
Povinná odpověď

Zbývá 50 znaků

5 e-mail
Povinná odpověď

Zbývá 250 znaků

6 telefon

Zbývá 50 znaků

7 Proč a za jakým účelem hodláte změnit svůj život?
Povinná odpověď

8 Jakou částku peněz chceš do pořízení RS investovat?
Povinná odpověď

9 Jak velký prostor pro svůj RS potřebuješ ? (min. 1 ha)
Povinná odpověď

Zbývá 50 znaků

10 Za jak dlouho se chceš na svůj RS natrvalo nastěhovat?
Povinná odpověď

11 Jaký druh bydlení chceš na svém RS vybudovat?
Povinná odpověď

12 Budeš požadovat pro svůj RS přípojky energií?
Povinná odpověď

13 Budeš na svém RS chtít chovat domácí zvířectvo?
Povinná odpověď

14 Budeš pro práci na zahradě využívat strojní techniku?
Povinná odpověď

15 Jakou máte vizi a cíle jako vlastník RS
Povinná odpověď

16 Jakým způsobem chceš svých cílů dosáhnout
Povinná odpověď

17 Co očekáváte od našeho společenství za pomoc
Povinná odpověď

18 Jak jste se dozvěděl/a o našem společenství
Povinná odpověď