.

Finanční gramotnost

Dobrý den, věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku.

Zabezpečeno
1

Jak se Vám líbil dnešní program?

2

Které stanoviště Vám přišlo nejtěžší?

3

Které stanoviště Vám přišlo nejsnažší?

4

Uvažujete o studiu na ekonomicky zaměřené škole?

Vyberte jednu odpověď